New Toyota RAV4 Hybrid Richmond, KY

New 2019 Toyota RAV4 Hybrid in Richmond, KY

Starting at $27,700

Available Trim Levels
2019 RAV4 Hybrid Hybrid LE
2019 RAV4 Hybrid Hybrid LE
2.5L 4-Cylinder Hybrid Engine, 41/38 MPG

$27,700 MSRP

2019 RAV4 Hybrid Hybrid XLE
2019 RAV4 Hybrid Hybrid XLE
2.5L 4-Cylinder Hybrid Engine, 41/38 MPG

$29,500 MSRP

2019 RAV4 Hybrid Hybrid XSE
2019 RAV4 Hybrid Hybrid XSE
2.5L 4-Cylinder Hybrid Engine, 41/38 MPG

$33,700 MSRP

2019 RAV4 Hybrid Hybrid Limited
2019 RAV4 Hybrid Hybrid Limited
2.5L 4-Cylinder Hybrid Engine, 41/38 MPG

$35,700 MSRP